Фирма ЕТ “Васил Иванов” предлага сух млян варовик (със зърнометрия 0-0,5 мм) подходящ за производството на сухи строителни смеси. Изпълняват се и поръчки по зададена от клиента зърнометрия. Материала се предлага в бегове по тон и половина и насипно със ситов анализ. ЕТ “Васил Иванов” предлага и услуги, свързани със строителната механизация: колесен багер – […]

още...

Фирма “Минерал 2000” ЕООД е концесионер на кариера “Козяк”. Кариерата се намира на около 30 км северозападно от София и на 3 км западно от Сливница. Експлоатира се от 1963 г. Районът е с благоприятно географско-икономическо разположение поради близостта му до София. Варовикът от находището удовлетворява всички изисквания за строителни и металургични нужди. Продукти: Взривена […]

още...

“Плена България” (Огняново К АД) е дъщерна фирма на международната компания Plena Holding с основна дейност в областта на производството на строителни материали. В местността “Пуклина” (между Сливница и Драгоман) се намира завод за негасена, гасена и хидратна вар “Пуклина”. Процесът на изпичане, хидратиране, опаковане и палетизиране на продуктите е напълно автоматизиран. В близост до […]

още...

“Калцит” ЕООД е производител на негасена вар и преработена скална маса (чакъл, варовик). Фирмата разполага със собствен самосвален автотранспорт и извършва доставки до обекта на клиента. Адрес: гр. Сливница, ул. “П. Хилендарски” №3 Тел.: 0727/424 10; 088 631 335 Е-mail: kalcit@abv.bg

още...