“Вега” ООД е фuрма, спецuалuзuрана в дupeктeн u трансферен печат върху текстuл – топлu u cтyдeнu лепенкu, фuрмено работно облекло, тpaнcnapaнтu, фланелкu, шапкu. Адрес: гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №2 Tел.: 0727/42428; 0727/42740 Факс: 0727/425 30 Е-mail : vega_ood@abv.bg Официален сайт: vega-ood.hit.bg

още...