Фирма “Минерал 2000” ЕООД е концесионер на кариера “Козяк”. Кариерата се намира на около 30 км северозападно от София и на 3 км западно от Сливница. Експлоатира се от 1963 г. Районът е с благоприятно географско-икономическо разположение поради близостта му до София. Варовикът от находището удовлетворява всички изисквания за строителни и металургични нужди. Продукти: Взривена […]

още...