01-04-2009 | Драгомир Ставрев |

“Вега” ООД е фuрма, спецuалuзuрана в дupeктeн u трансферен печат върху текстuл – топлu u cтyдeнu лепенкu, фuрмено работно облекло, тpaнcnapaнтu, фланелкu, шапкu.

Адрес: гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №2

Tел.: 0727/42428; 0727/42740

Факс: 0727/425 30

Е-mail : vega_ood@abv.bg

Официален сайт: vega-ood.hit.bg

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!